Standplaatsverbetering

etw

Wanneer de bodem onder en rond de boom verstoord is, dan kan de boom daar sterk onder lijden. Ziektes en schimmels zijn in dat geval slechts een paar van de mogelijke problemen. Als gecertifieerd European Tree Worker beschikt boomverzorging Vande Kerckhove over de juiste kennis om een standplaatsverbetering uit te voeren.

Een ongunstige bodem kan aanwezig zijn door een foute soortkeuze of standplaats, maar kan ook na de aanplanting tot stand komen. Dit kan een gevolg zijn van nieuwe ijzerlagen, wisselende grondwaterstand, een ophoging, werkzaamheden rond de bomen met bodemverdichting als gevolg, of te veel betreding in de kroonspiegel. Ook kan er na werkzaamheden in de buurt van de boom een bodemv erdichtingontstaan. Daardoor verdicht de bodem waardoor die niet meer goed doorwortelbaar is. De water/luchtverhouding is verstoord en er is een verminderde activiteit van de mycorrhiza. (Samenleving van schimmels)

Al deze problemen leiden tot een vicieuze cirkel waar de boom zonder ingrijpen niet meer uit raakt.

Wij verbeteren de standplaats op maat van de boom

Een standplaatsverbetering wordt altijd uitgevoerd na een grondig onderzoek van de bodem, de boomsoort, de geschiedenis van de standplaats, en de levensfase van de boom. Het is ons doel om de onmiddellijke omgeving van de boom te optimaliseren, met een verbeterde vitaliteit als gevolg. Er worden dus verbeteringen aan de standplaats aangebracht opdat de boom in kwestie de beste kansen krijgt. Mogelijke oplossingen zijn: verrijking van de bodem door bemesting, aanpassing van de zuurtegraad in de bodem, betere bewatering of ontwateringskanalen bij wateroverlast, drainage, het "ploffen" van de bodem bij verharding of het aanpassen van de lichtinval ...

Een extra duwtje in de rug is vaak voldoende om de motor van een boom weer aan de praat te krijgen. En wanneer de wortels opnieuw hun werk kunnen doen, krijg je terug een vitale boom. Bovengronds zie je dat de bomen nieuwe scheuten maken. De kroon is minder ijl en de bladeren worden opnieuw groter en hebben een intense groene kleur.

Contact?

Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove