Visual Tree Assessment (VTA)

etw

Met een visuele controle van de boom inventariseren en analyseren we uiterlijke signalen van potentiële zwakte. Op basis van de VTA kunnen we vervolgens een actieplan opstellen om de boom te behandelen en op een duurzame manier te beheren.

VTA door Boomverzorging Vande Kerckhove staat voor een grondig visueel onderzoek en inventariseert de uitwendige kenmerken van interne mechanische defecten en symptomen van biotische of abiotische problemen. Zo letten we op de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op vlekken of breuken van de bast of de stam, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden.

Bij vermoedens van een defect op basis van de geobserveerde symptomen, bevestigen we de aanwezigheid door middel van een diepgaand onderzoek, waarna de problemen gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht worden.

Vervolgens stellen we een plan op om de boom op de beste manier te behandelen. Voor meer informatie, neem zeker eens een kijkje op onze pagina Boomverzorging en advies.

Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove Boomverzorging Vande Kerckhove